Sardegna 2005
1. Tag ab in den Süden
2. Tag San Teodoro -> Orosei
3. Beautiful Sardegna
Trip Report Download